Časté dotazy

Uživatelský účet

Mohu se přihlásit do účtu z e-shopu nebo z mobilní aplikace Idolka?

Registrace uživatelského účtu v Idolce a e-shopu je sdílená, do účtu se lze přihlásit stejnými přihlašovacími údaji, které si vytvoříte v e-shopu nebo v mobilní aplikaci Idolka.

Jak mohu zaregistrovat nový účet, osoby starší 15 let.

Zaregistrovat nový uživatelský účet mohou provést osoby starší 15 let.

Nový uživatelský účet založíte vyplněním a odesláním registračního formuláře zde. Uvedená e-mailová adresa bude Váš login a zároveň Vám bude sloužit i pro případnou komunikaci, nebo pro zasílání upozornění týkajících se Vašeho účtu.

Po odeslání registračního formuláře obdržíte aktivační e-mail s odkazem, jehož otevřením dokončíte registraci a účet aktivujete.

Při prvním přihlášení do účtu je potřeba vyplnit své jméno, příjmení a datum narození. Před uložením údaje důkladně zkontrolujte, později je nebudete moci sami změnit.

Další údaje je do účtu možné doplnit později a to v sekci Osobní údaje.

Co musí splňovat přihlašovací heslo?

Heslo musí být dlouhé minimálně 8 znaků, musí obsahovat alespoň jedno malé a jedno velké písmeno a alespoň jedno číslo.

Jak dlouho trvá, než přijde aktivační e-mail?

Aktivační e-mail zpravidla přijde během pár minut. Pokud e-mail nenajdete v doručené poště, zkontrolujte i složku hromadné nebo nevyžádané pošty, případně složku spamu.

Pokud aktivace neproběhla, můžete si nechat zaslat nový aktivační e-mail.

Co dělat, když se nemůžu přihlásit do svého účtu?

Pokud byl Váš účet registrován i aktivován a přesto se do něj nemůžete přihlásit, můžete si vygenerovat odkaz pro tvorbu nového hesla zde . Pokud si nepamatujete registrovanou e-mailovou adresu k Vašemu uživatelskému účtu, kontaktujte naší informační linku +420 488 588 788, nebo emailovou adresu info@korid.cz.

Je možné změnit registrovanou e-mailovou adresu?

O změnu registrované e-mailové adresy účtu lze zažádat e-mailem na info@korid.cz, nebo na infolince +420 .488 588 788. Žádost musí obsahovat aktuální e-mailovou adresu uživatelského účtu, Váš ověřovací kód a požadovanou novou e-mailovou adresu. Pod novou e-mailovou adresou nesmí být zaregistrován jiný uživatelský účet. Pokud nás kontaktujete telefonicky, připravte si výše uvedené údaje.

Lze změnit osobní údaje uvedené v účtu?

Pokud byly při registraci účtu chybně uvedeny osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození), případně pokud došlo k jejich změně, je potřeba je opravit. O opravu údajů lze zažádat e-mailem na info@korid.cz, nebo na infolince +420 488 588 788. Žádost musí obsahovat e-mailovou adresu uživatelského účtu, Váš ověřovací kód a správné osobní údaje.

K čemu slouží fotografie v profilu?

Fotografie v účtu slouží k identifikaci cestujícího při přepravní kontrole v případě použití mobilní aplikace nebo osobní platební karty identifikátoru. Pro použití těchto typů identifikátorů je schválená fotografie ve Vašem profilu povinná.

Pro vložení musí digitální průkazová fotografie splňovat následující technické parametry:

 • velikost maximálně 2MB,

 • rozměry minimálně 346px výška a 260px šířka,

 • formát jpg, jpeg nebo png.

Fotografie by měla dále splňovat následující parametry:

 1. Fotografie zachycuje celý obličej z čelního pohledu, otevřené oči.

 2. Fotografie zachycuje celý obličej – od vrcholu hlavy až po ramena.

 3. Fotografie je pořízena před jednobarevným světlým pozadím.

 4. Na fotografii nejsou žádné stíny, které by bránily čitelnosti obličeje.

 5. Fotografie nesmí být pořízena s nasazenými slunečními brýlemi či pokrývkou hlavy (není-li výjimka např. ze zdravotních či náboženských důvodů).

 6. Fotografie musí být barevná, dobře čitelná, bez výrazných úprav.

 7. Fotografie musí odpovídat aktuálnímu vzhledu cestujícího.

Nezapomeňte, že každá fotografie je po vložení zkontrolována a pokud nesplňuje některý z parametrů, může Vám být zamítnuta.

Byla mi zamítnuta fotka v profilu, co to pro mě znamená?

Pokud využíváte jako identifikátor mobilní aplikaci nebo osobní platební kartu, je nezbytné nahrát fotografii novou, která bude splňovat požadované parametry. Fotografie v profilu je v případě použití těchto identifikátorů zobrazena obsluze pro kontrolu při odbavení a je povinná.

Pokud je fotografie zamítnuta, nelze na tyto identifikátory zakoupit nebo přesunout kupón. Cestující zároveň nesplňuje podmínky pro odbavení a nemůže být tedy garantována úspěšná přepravní kontrola.

K čemu v profilu slouží průkaz ISIC?

Možnost uložení průkazu ISIC do uživatelského účtu umožňuje studentům ověřit údaje v účtu a doložit nárok na slevu online, bez nutnosti návštěvy pobočky.

Pro hlavní účet uložíte průkaz ISIC v sekci Osobní údaje. Možnost uložení průkazu ISIC do podřízeného účtu naleznete v sekci Administrace účtů, kde otevřete detail účtu a zvolíte možnost editace daného účtu.

Proč mi nejde uložit průkaz ISIC?

Průkaz ISIC je do účtu možné uložit od 6 do 26 let věku, kdy je možné dětskou/studentskou tarifní kategorii využívat. Pro úspěšné uložení se musí jednat o platný průkaz ISIC, vedený v databázi ISIC GTS-Alive.

Je možné odebrat identifikátor z účtu?

Identifikátor je možné odebrat na infolince +420 488 588 788, nebo na emailu info@korid.cz. V obou případech je nutno uvést název zákaznického účtu, heslo pro komunikaci, které vám došlo při registraci a číslo identifikátoru, který chcete odstranit.

Podmínkou odebrání identifikátoru je, že k danému identifikátoru nejsou vázány žádné časové kupóny.

Je možné zrušit registrovaný účet?

Účet lze samozřejmě zrušit, pokud jsou splněny následující podmínky:

 • K účtu nesmí být přiřazeny identifikátory, které musí být z účtu nejprve odebrány.
 • V účtu nesmí být vedeno platné jízdné.
 • Účet nesmí být propojen s dalšími účty. Podřízené účty je možné předem osamostatnit, případně budou smazány, a tedy musí taktéž splňovat výše uvedené podmínky pro zrušení. Sdílení účtů musí být nejprve ukončeno.

O zrušení účtu lze zažádat e-mailem na info@korid.cz, nebo na info lince +420 488 588 788. Žádost musí obsahovat e-mailovou adresu uživatelského účtu a Váš ověřovací kód.

Co jsou to propojené účty?

Propojené účty slouží k vytváření a správě dalších účtů v rámci jedné registrace. Propojené účty využijete například pro správu účtů svých rodinných příslušníků nebo dalších známých.

Existují dva typy propojených účtů - sdílené a podřízené účty.

Sdílené účty jsou jiné samostatně registrované účty, se kterými bylo nastaveno sdílení. Podřízené účty jsou přímo součástí registrace, ve které byly vytvořeny.

Co je to podřízený účet?

Podřízený účet Vám umožňuje z Vaší registrace přímo spravovat identifikátory a jízdné dalších osob bez nutnosti nové registrace. Zároveň máte touto formou možnost spravovat i účty dětí mladších 15 let, které samostatnou registraci mít nemohou.

Založení podřízeného účtu je možné pouze v účtu osoby starší 18 let. Podřízený účet založíte v sekci Administrace účtů. Při zakládání účtu stačí vyplnit osobní údaje osoby, pro kterou je vytvářen.

Do podřízeného účtu můžete přiřazovat identifikátory v sekci Moje identifikátory. Přehled o identifikátorech v propojeném účtu naleznete tamtéž.

Přehled o jízdném na identifikátorech z propojeného účtu naleznete v sekci Moje kupóny.

Jak osamostatním podřízený účet?

Osamostatněním se stane z podřízeného účtu samostatný účet. Aby bylo možné osamostatnění provést, musí být daný podřízený účet veden na osobu starší 15 let.

Možnost osamostatnění účtu naleznete v sekci Administrace účtů, kde otevřete detail účtu a zvolíte možnost Osamostatnit účet.

Pro osamostatnění účtu zadáte dosud neregistrovanou e-mailovou adresu, která bude použita pro vytvoření nového uživatelského účtu, a heslo, kterým se do osamostatněného účtu bude možné přihlásit.

Jak mohu svůj účet sdílet?

Sdílením svého účtu umožníte dalšímu registrovanému uživateli správu Vašich identifikátorů a jízdného včetně nákupu nových kupónů.

Možnost sdílení Vašeho účtu naleznete v záložce Administrace účtů. Pro sdílení svého účtu zadáte přihlašovací e-mail osoby, se kterou si přejete svůj účet sdílet, tento uživatel bude na žádost o sdílení upozorněn e-mailem. Daná osoba pak již jen ve svém účtu žádost o sdílení přijme nebo zamítne, opět v sekci Administrace účtů. Sdílení je možné kdykoli tamtéž vypovědět.

Sdílení slouží k jednosměrnému přístupu do účtu, pokud si tedy přejete Vy spravovat identifikátory a kupóny jiné osoby, musí tato osoba sdílet svoji registraci s Vámi.

Kde najdu svůj ověřovací kód?

Ověřovací kód k Vašemu účtu (dříve heslo pro komunikaci) naleznete v sekci Osobní údaje nebo v e-mailu, který Vám byl zaslán při registraci. Ověřovací kód k podřízenému účtu naleznete v sekci Administrace účtů v detailu účtu. Ověřovací kódy lze editovat. Ověřovací kód k Vašemu účtu Vám může být dále sdělen na vybraných kontaktních místech Opuscard po předložení Vašeho dokladu totožnosti.

Jaká upozornění si mohu ve svém účtu nastavit?

U své registrace si můžete zapnout nebo vypnout zasílání notifikací na konec platnosti kupónu, konec platnosti identifikátoru a slevové kategorie, také si můžete zapnout zasílání marketingových sdělení.

Zasílání upozornění, včetně úpravy doby, s jakým předstihem budou zasílána, lze nastavit v sekci Nastavení notifikací.

Upozornění zasílaná e-mailem se vztahují automaticky k hlavnímu i k podřízeným účtům. Upozornění zasílaná formou SMS jsou zasílána pouze k účtům, u kterých je uvedeno telefonní číslo, nezapomeňte jej tedy vyplnit i u podřízených účtů.

Jak mohu zaregistrovat nový účet, osoby 6 - 15 let.

Zaregistrovat nový uživatelský účet mohou provést osoby starší 6 let ode dne vyhlášení.

Nový uživatelský účet založíte vyplněním a odesláním registračního formuláře zde. Uvedená e-mailová adresa bude Váš login a zároveň Vám bude sloužit i pro případnou komunikaci, nebo pro zasílání upozornění týkajících se Vašeho účtu.

Po odeslání registračního formuláře obdržíte aktivační e-mail s odkazem, jehož otevřením dokončíte registraci a účet aktivujete. U osob mladších 15 let bude aktivační email zaslán na zákonného zástupce.

Při prvním přihlášení do účtu je potřeba vyplnit své jméno, příjmení a datum narození. Před uložením údaje důkladně zkontrolujte, později je nebudete moci sami změnit.

Další údaje je do účtu možné doplnit později a to v sekci Osobní údaje.