Ceník jízdného

Všechny zóny IDOL

Kategorie jízdného

KategoriePopis
Dospělý 18+Obyčejné jízdné pro všechny od 18 let.
Dítě 6-18Jízdné pro děti od 6. do 18. roku, tj. do dne, který předchází dni 18. narozenin (nárok na toto jízdné se od 15 let prokazuje dokladem totožnosti nebo průkazem); jízdné se vztahuje také pro rodiče nebo soudem stanovené opatrovníky k návštěvě dětí zdravotně postižených, umístěných v ústavu.
Student - 26Jízdné pro studenty do 26 let věku, tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin (nárok na toto jízdné se prokazuje průkazem).
Osoba 65+Jízdné pro osoby starší 65 let (prvním dnem nároku je den 65. narozenin, prokazuje se dokladem totožnosti).
ZTP, ZTP/PJízdné pro osoby těžce postižené na zdraví, kterým jsou poskytnuty výhody podle zvláštních předpisů (jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P).
DůchodceJízdné pro osoby pobírající starobní důchod (kategorie se uplatňuje v zónách s MHD a může být doplněna o osoby pobírající další sociální pomoc v rámci nařízení města) .
Invalidní důchodceJízdné pro osoby, kterým je přiznána invalidita třetího stupně (prokazuje se předepsaným způsobem).
Osoba 70+Jízdné pro osoby starší 70 let (prvním dnem nároku je den 70. narozenin).

Tarif IDOL je zónově relační. Cena jízdného a čas platnosti se vypočítává podle tarifní vzdálenosti jednotlivých zón. Informaci o ceně jízdného zjistíte v tarifním počítadle při zadání výchozí a cílové zastávky nebo zóny.

Síťovka IDOL je jízdní doklad platný ve všech zónách a ve všech spojích zahrnutých do IDOL.

  • S platností 24 hodin pro 1 osobu
  • S platností 24 hodin pro skupinu až 5 osob (není ve variantě zlevněného jízdného)
  • Časové kupóny vázané na profil 7, 30, 90 a 366 denní.
  • 366 denní kupón pro osoby starší 70 let.