Ceník jízdného

Zóny s MHD

Zóny s MHD

V Libereckém kraji jsou v integrovaném tarifu IDOL zapojeny 4 provozy městské hromadné nebo městské autobusové dopravy. V zónách nebo svazku zón s MHD platí z pravidla všechny kategorie jízdného jako v celém IDOL, ale také specifické kategorie podle zadání jednotlivých měst.

Česká Lípa

Ceny jednozónových jízdenek IDOL (jednotlivých jízdenek i časových kupónů) pro tarifní zónu Česká Lípa stanovuje město Česká Lípa a vyhlašuje je v Tarifu pro MHD Česká Lípa.

Přehled jízdného v zóně Česká Lípa v tarifním počítadle.

Jablonec nad Nisou a svazek obcí v DSOJ

DSOJ – Dopravní sdružení obcí Jablonecka je z pohledu Tarifu IDOL skupina tarifních zón, do které náleží:

  1. zóna 1001 Jablonec nad Nisou;
  2. zóna 1023 Bedřichov;
  3. zóna 1012 Janov nad Nisou;
  4. zóna 1019 Janov nad Nisou - Hrabětice;
  5. zóna 1018 Lučany nad Nisou;
  6. zóna 1011 Lučany nad Nisou - Horní Maxov;
  7. zóna 1016 Nová Ves nad Nisou;
  8. zóna 1013 Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Ceny jednozónových jízdenek IDOL (jednotlivých jízdenek i časových kupónů) pro tarifní zónu Jablonec n.N. stanovuje Město Jablonec n.N. a vyhlašuje je v Tarifu pro MHD Jablonec n.N.

Ceny jednozónových jízdenek IDOL pro zónu Jablonec nad Nisou platí stejně také pro všechny jízdy v rámci DSOJ, tedy pro:

  • jednozónové jízdenky pro některou zónu patřící do DSOJ;
  • relační jízdenky v případě, že obě zóny patří mezi zóny DSOJ.

Přehled jízdného v zóně Jablonec nad Nisou v tarifním počítadle.

Liberec

Ceny jednozónových jízdenek IDOL (jednotlivých jízdenek v elektronické a papírové podobě i časových kupónů) pro tarifní zónu Liberec stanovuje město Liberec a vyhlašuje je v Tarifu pro MHD Liberec.

Přehled jízdného v zóně Liberec v tarifním počítadle.

Turnov

Ceny jednozónových jízdenek IDOL (jednotlivých jízdenek i časových kupónů) pro tarifní zónu Turnov může stanovit Město Turnov a vyhlásit je v Tarifu pro MHD Turnov. V případě, že ceny nebudou stanoveny Městem Turnov, platí pro jednozónové jízdenky pro zónu Turnov ceník IDOL pro 0 tarifních jednic.

Přehled jízdného v zóně Turnov v tarifním počítadle.